Tramwaj Odrodzenie. Trasa została wybrana
Tu jesteś: Strona Główna » Tramwaj Odrodzenie. Trasa została wybrana

Tramwaj Odrodzenie. Trasa została wybrana

| 2015-09-02

Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o przebiegu planowanej linii tramwajowej z Pętli „Brynów” do „Pętli Kostuchna”. Pod uwagę wziął m.in. opinie mieszkańców i wyniki studium przedprojektowego, przygotowanego na zlecenie Tramwajów Śląskich.

 

 

W styczniu tego roku prezydent Marcin Krupa poinformował o planach budowy linii tramwajowej, która poprawi komunikację południowych dzielnic Katowic z centrum miasta, prowadzącej z Pętli “Brynów” do Pętli “Kostuchna”. Zaproponował kilka wariantów, które następnie prezentowane były podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami w kwietniu. Jednocześnie przeprowadzona została ankieta, w której wypowiedziało się ponad 700 osób.

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. powstało również studium przedprojektowe, które swoim zakresem obejmowało: analizę ruchu, studium środowiskowe dla inwestycji, analizę techniczną poszczególnych odcinków, sposób realizacji inwestycji, terminy i jej szacunkowe koszty. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców i rekomendacje projektantów studium przedprojektowego, a także uwzględniając dodatkowe aspekty, m.in. takie jak prognozy migracyjne, prezydent podjął decyzję o ostatecznym przebiegu linii tramwajowej (patrz mapa).

 

 

Przebieg trasy zgodny z rekomendacją projektantów studium przedprojektowego:

 

·    ul. Rzepakowa

·    od ul. Rzepakowej do ul. Szenwalda - wg wariantu 2

·    od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej - bez wariantu

·    ul. Ziołowa

·    od ul. Ziołowej do ul. Krynicznej - wg wariantu 4

·    od ul. Krynicznej do ul. Bażantów - wg wariantu 4A

·    od ul. Bażantów po płd. stronie ul. Radockiego

·    od ul. Radockiego na południe do ul. Bażantów

·    ul. Bażantów

 

z następującymi korektami do rozwiązań:

 

·    lokalizacja dodatkowego przystanku „Odrodzenia Łętowskiego” w rejonie łącznika ulic Radockiego i Bażantów (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców osiedla Odrodzenia i z myślą o nowych osiedlach - m.in. Murapol),

·   lokalizacja pętli i przystanku końcowego w rejonie ul. Armii Krajowej (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w powiązaniu z liniami autobusowymi przebiegającymi w ciągu ulicy Armii Krajowej/funkcja przesiadkowa).

 

 

Dodatkowe aspekty, które wpłynęły na wybór trasy linii tramwajowej Brynów - Kostuchna.

 

  • Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Miasto Katowice – kwiecień 2015 r. :

1. Liczba otrzymanych ankiet - 729 ankiet (431 w trakcie spotkań, 298 online)

2. Ocena wariantów przebiegu linii:

2.1. Odcinek Rzepakowa - Szenwalda

·   37 proc. - Wariant I, 272 ankiety

·   39 proc. - Wariant II, 284 ankiety

·   24 proc. - nie wskazało na żaden wariant

2.2. Odcinek Ziołowa - Bażantów

·   25,6 proc. - Wariant IIIA – 187 ankiet

·   25,2 proc. - Wariant IVA – 184 ankiety

·   20 proc. - nie wskazało na żaden wariant

3.   Ocena zasadności budowy linii

·   29 proc. respondentów oceniło negatywnie budowę linii

 

  • Sprzeciw mieszkańców ulicy Radockiego wobec poprowadzenia linii według wariantu 3A tj. zbyt blisko budynków oraz likwidacji części parkingów – ok. 654 podpisy.

  • Propozycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” dotycząca poprowadzenia linii pasem terenu pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi, żeby zwiększyć zakres obsługi osiedla Odrodzenia.

  • Prognozy migracyjne ludności dla jednostek urbanistycznych na lata 2007 – 2020 oraz 2007 – 2030, określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II edycja”, które przewidują wzrost liczby mieszkańców dla:

 

1. Jednostek urbanistycznych: Piotrowice, Ochojec, Subcentrum Południe

·               Prognoza do roku 2020 – ok. 25,5 tys.  (wzrost 8,7 proc.)

·               Prognoza do roku 2030 – ok. 24,5 tys.  (wzrost 4,1 proc.)

2. Jednostek urbanistycznych: Kostuchna, Podlesie, Zarzecze

·               Prognoza do roku 2020 – ok. 20,0 tys.  (wzrost 29,5 proc.)

·               Prognoza do roku 2030 – ok. 24,0 tys.  (wzrost 57,1 proc.)

 

  • Dodatkowe potoki pasażerów wynikające z koordynacji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz przesiadek na tramwaj z komunikacji indywidualnej samochodowej i rowerowej (planowana budowa węzła przesiadkowego park & ride w rejonie ulicy Bażantów i planowane powiązanie przystanków tramwajowych z infrastrukturą rowerową).  

 

  • Poziom potrzeb transportowych generowanych przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca:

·   ponad 160 tys. osób korzystających z usług GCM w ciągu roku,

·   prawie 2 tys. pracowników GCM.

 

  • Oczekiwanie mieszkańców, aby dla ograniczenia uciążliwości linii tramwajowej nie prowadzić jej bezpośrednio przy zabudowie mieszkaniowej.

 

Tramwaj w liczbach:

5,2 km - długość trasy

10 - 12 min. - szacowany czas przejazdu tramwaju z Pętli „Brynów” do Pętli „Kostuchna”

20 - 22 min. - szacowany czas przejazdu z Rynku do „Pętli Kostuchna” (również w godzinach szczytu)

26 km/h - średnia prędkość tramwaju

9 - liczba przystanków: Brynów Kolejowa, Ochojec Leśna, Ochojec Szenwalda, Ochojec Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odrodzenia Kościół, Kostuchna Bażantowo P+R, Armii Krajowej Pętla. 

110 mln zł. - szacowane koszty inwestycji (zadanie jest częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Tramwaje Śląskie w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020)

2018 – przewidywany rok rozpoczęcia budowy  Sprawdź TAGI: Katowice
Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net