Tu jesteś: Strona Główna » Projekt unijny „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”

Projekt unijny „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”

| 2018-06-25
W miastach: Chorzów i Świętochłowice obecnie realizowany jest Projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice”. Podmiotem odpowiedzialnym za projekt - Beneficjentem jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 

 

W ramach Projektu prowadzone były roboty budowlane w różnych dzielnicach Chorzowa, tj. od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki, gdzie powstała sieć kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP, w rejonie ul. Plac Piastowski i Siemianowickiej, gdzie budowana była sieć kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej. Przebudowywana była też sieć wodociągowa w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie oraz sieć kanalizacyjna na terenie Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. w Świętochłowicach. Natomiast w tym roku ChŚPWiK Sp. z o.o. zrealizuje zadanie polegające na zwiększeniu przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”. Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski podkreśla wagę tej części inwestycji: „W oczyszczalni Klimzowiec chcemy zadbać o nowe technologie - biogaz, który w odpowiedni sposób jest zagospodarowany i umożliwia zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Celem tej inwestycji jest optymalizacja procesu wytwarzania biogazu na terenie naszej Oczyszczalni”. Również prezydent Chorzowa Andrzej Kotala cieszy się z proekologicznego aspektu inwestycji: „Nowa nitka biogazu ma na celu podniesienie efektywności i sprawności wytwarzania biogazu, dzięki któremu wytwarzamy energię elektryczną, a jej nadwyżkę sprzedajemy do sieci”.

Prezydenci podkreślają też inne korzyści płynące z realizacji projektu, m.in. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji. Działania objęte Projektem umożliwiają likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Poprawi się też stan ogólny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miastach oraz zwiększy się stopień skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% (wzrost w wyniku realizacji Projektu o 0,36%), a w wyniku realizacji Projektu do systemu kanalizacyjnego ChŚPWiK Sp. z o.o. planuje podłączyć 528 nowych odbiorców indywidualnych. Ta sama liczba osób będzie podłączona do nowej sieci wodociągowej. Ścieki od nowo podłączonych klientów sieci będą kierowane do Oczyszczalni „Klimzowiec”, która jest przygotowana na ich przyjęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów obowiązujących w przepisach polskich i unijnych. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 1,99 km, a sieci wodociągowej: 2,34 km.

„Wszelkie niezbędne działania inwestycyjne związane z podłączeniem sieci wod.-kan. sprawiają, że nasze miasta: Chorzów i Świętochłowice stają się atrakcyjniejsze dla nowych mieszkańców” - mówi prezydent Kotala i obiecuje udostępnić nowe tereny pod inwestycje mieszkaniowe, ponieważ są tam gotowe sieci wodno-kanalizacyjne, gotowe do przyłączania nowych budynków. „Do samych Świętochłowic w ostatnich kilku latach przeprowadziło się kilkaset nowych osób, było to możliwe dzięki atrakcyjnemu położeniu, ale także świetnemu uzbrojeniu terenu w sieci wodno-kanalizacyjne” - mówi prezydent Kostempski. Ważny jest też fakt, że spółka zaoszczędziła dzięki dofinansowaniu własne środki, przez co może zrealizować więcej nowych zadań.

Chorzowsko-Świętochło-wickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest spółką właścicielską dwóch miast Świętochłowic i Chorzowa świetnie radzi sobie na obszarze i przestrzeni związanej z absorpcją środków unijnych, z wykorzystywaniem wszelkich możliwych mechanizmów finansowych zewnętrznych, ale także środków własnych do tego, aby poprawiać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie obydwu miast. Całkowita wartość Projektu wynosi: 11 605,8 tys. zł. Kwota dofinansowania wynosi: 5 727,2 tys. zł.

*


Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net