Tu jesteś: Strona Główna » Katowiczanie zagłosujcie i zdecydujcie, na co miasto wyda 20 mln zł!

Katowiczanie zagłosujcie i zdecydujcie, na co miasto wyda 20 mln zł!

| 2015-08-31
Od 18 do 21 września odbywać się będzie głosowanie na projekty zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Podobnie jak w roku ubiegłym będzie ono poprzedzone dzielnicowymi prezentacjami projektów, podczas których wnioskodawcy przedstawią swoje pomysły. Z zadaniami ogólnomiejskimi można będzie zapoznać się 12 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim” w parku Powstańców Śląskich. Przyjdź, oceń, zagłosuj!
 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic zadecydują o rozdysponowaniu kwoty 20 mln zł. To dwa razy więcej środków niż w roku ubiegłym. Wyboru można będzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Przed głosowaniem podpowiadamy, jak dowiedzieć się więcej o projektach i prawidłowo oddać głos. 

 

Jakie zadania zgłoszono?

Do 15 maja 2015 roku mieszkańcy mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim. W sumie do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 335 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 107, dotyczyło sportu, rekreacji i turystyki.  W toku weryfikacji wyłoniono projekty, które zostaną poddane głosowaniu. Ich pełna lista została opublikowana 26 sierpnia na stronie internetowej: www.BO.Katowice.eu. Wykaz wraz z opisem zadań jest także dostępny w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. O tym, które spośród nich zostaną zrealizowane, zadecydują głosy mieszkańców. Głosowanie poprzedzone będzie dzielnicowymi prezentacjami projektów, zaplanowanymi w terminie 2–15 września. Wnioskodawcy zaprezentują tam swoje zadania lokalne, przedstawią główne założenia i korzyści wynikające z ich realizacji. Spotkania będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. O zadaniach ogólnomiejskich dowiemy się więcej 12 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim” zorganizowanym w parku Powstańców Śląskich podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, gdzie wnioskodawcy na specjalnie przygotowanych stanowiskach będą zachęcać do głosowania na swoje projekty. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12.00 do 15.00. 

 

Jak zagłosować?

Nowa procedura Budżetu Obywatelskiego obejmuje szereg zmian, takich jak podział zadań na ogólnomiejskie i lokalne, możliwość zagłosowania na kilka projektów, wprowadzenie progów minimalnego poparcia. Chociaż głosowanie tym razem potrwa o jeden dzień krócej, wzrośnie liczba punktów do głosowania. Kolejnym udogodnieniem będzie możliwość zagłosowania na projekty ze swojej jednostki pomocniczej, w dowolnie wybranym punkcie znajdującym się na terenie miasta. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach. 

Każdy głosujący będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Wprowadzony został także próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Ten zabieg ma zapobiec rekomendowaniu do realizacji tych zadań, które na etapie głosowania uzyskały nikłe poparcie społeczności. 

Głosować mogą osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, które mają ukończone 16 lat i wylegitymują się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL. Każdy uprawniony może zagłosować jeden raz na projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych wniosków, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, znajdującej się w punkcie do głosowania. 

Tym razem mieszkańcy mogą głosować we wszystkich wyznaczonych punktach. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku zadań lokalnych oddać głos można tylko na projekty zgłoszone dla  jednostki pomocniczej właściwej dla miejsca zameldowania (np. mieszkaniec Koszutki może zagłosować w punkcie na Załężu, ale na projekty lokalne tylko dla Koszutki). Przed przystąpieniem do głosowania warto się upewnić, do której jednostki pomocniczej jest przypisany nasz adres. Wykaz 22 jednostek z podziałem na ulice znajduje się na stronie: www.BO.Katowice.eu, w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych oraz w punktach do głosowania. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie znajdujące się na karcie. Żeby prawidłowo zagłosować trzeba także wpisać numery ID projektów, które wybieramy oraz ilość przyznanych im punktów! Warto zanotować je wcześniej i zabrać na głosowanie, albo sprawdzić przed odebraniem karty w katalogu zadań dostępnym w punkcie do głosowania. Projekty wyłonione do realizacji poznamy do 30 września. 

Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystuje całej puli, realizowane będą kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji. (bp)

 

Na wszystkie pytania odpowiada:

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice

Rynek 13, 40-003 Katowice

(pok. 107, I piętro), tel. 32 259 33 05

budzetobywatelski@katowice.eu

http://www.katowice.eu/urzad-miasta/budzet-obywatelski

https://www.facebook.com/katobudzet

https://twitter.com/bokatowice

 

Budżet Obywatelski Katowice 2016: Lista punktów do głosowania z podziałem na jednostki pomocnicze. 

 

JP nr 1 Śródmieście

Filia nr 1 MBP, ul. Ligonia 7 

Filia nr 4 MBP, ul. Poniatowskiego 14 

Filia nr 30 MBP, ul. Rybnicka 11 

Filia nr 35 MBP, ul. Słowackiego 20 

Filia nr 13 MBP, ul. Młyńska 5 

Centrum na Mariackiej, ul. Mariacka 10 

Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Adamskiego 24 

 

JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia 

Filia nr 32 MBP, ul. Grzyśki 19a 

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gallusa 5 

 

JP nr 3 Zawodzie

Filia nr 24 MBP, ul. Roździeńskiego 88a 

Filia nr 31 MBP, ul. Marcinkowskiego 13 

Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2 

 

JP nr 4 os. Paderewskiego – Muchowiec 

Filia nr 23 MBP, ul. Paderewskiego 65 

 

JP nr 5 Brynów część wschodnia – os. Zgrzebnioka 

Filia nr 8 MBP, ul. Brynowska 53a 

Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a 

 

JP nr 6 Ligota – Panewniki 

Filia nr 7 MBP, ul. Franciszkańska 25 

MOSiR „Zadole”, ul. Wczasowa 8 

Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5 

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Panewnicka 127 

Gimnazjum nr 23, ul. Medyków 27 

 

JP nr 7 Załęże 

Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214 

Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Wolskiego 3 

 

JP nr 8 os. Witosa

Filia nr 12 MBP, ul. Witosa 18b 

XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Obroki 87 

 

JP nr 9 os. Tysiąclecia

Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20 

Filia nr 25 MBP, ul. Bolesława Chrobrego 2 

 

JP nr 10 Dąb 

Filia nr 17 MBP, ul. Krzyżowa 1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29 

 

JP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec 

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a 

Hala Sportowa, ul. Józefowska 40 

 

JP nr 12 Koszutka

Filia nr 11 MBP, ul. Grażyńskiego 47 

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 54 

Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczówny 13 

 

JP nr 13 Bogucice

Filia nr 16 MBP, ul. Wajdy 21 

Filia nr 22 MBP, ul. Słowiańska 1 

Filia nr 33 MBP, ul. Markiefki 44a 

 

JP nr 14 Dąbrówka Mała

Filia nr 20 MBP, ul. Strzelców Bytomskich 21b 

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Techników 5

 

JP nr 15 Szopienice – Burowiec 

Filia nr 19 MBP, ul. Obrońców Westerplatte 10 

Filia nr 36 MBP, ul. gen. Hallera 28 

 

JP nr 16 Janów – Nikiszowiec 

Filia nr 21 MBP, ul. Zamkowa 45 

Oddział MHK – Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4 

Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 1

 

JP nr 17 Giszowiec 

Filia nr 15 MBP, ul. Przyjazna 7a 

Gimnazjum nr 16, ul. Wojciecha 9 

 

JP nr 18 Murcki 

Filia nr 26 MBP, ul. Samsonowicza 27 

Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14 

 

JP nr 19 Piotrowice – Ochojec 

Filia nr 9 MBP, ul. Jankego 183

Filia nr 10 MBP, ul. Radockiego 70a 

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Jankego 65 

 

JP nr 20 Zarzecze 

MDK „Południe”, ul. Stellera 4 

 

JP nr 21 Kostuchna

Filia nr 27 MBP, ul. Szarych Szeregów 62 

MDK „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

Gimnazjum nr 18, ul. Wantuły 11 

 

JP nr 22 Podlesie

Filia nr 28 MBP, ul. Uniczowska 36 

MDK „Południe” ul. Sołtysia 25 

 

Godziny otwarcia: Punkty zlokalizowane w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskich i Młodzieżowych Domów Kultury, Muzeum Historii Katowic i MOSiR czynne będą 18 (piątek) i 21 (poniedziałek) września w godzinach od 8.00 do 19.00, a 19 i 20 (sobota i niedziela) września w godzinach od 9.00 do 17.00. Punkty w szkołach oraz Centrum na Mariackiej czynne będą 19 i 20 września w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

​Harmonogram dzielnicowych prezentacji projektów. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00. 

 

2.09.2015 

JP nr 9 os. Tysiąclecia: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5

JP nr 17 Giszowiec: MDK „Szopienice-Giszowiec”, pl. pod Lipami 1, 3-3a

JP nr 15 Szopienice – Burowiec: VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Lwowska 2

 

3.09.2015 

JP nr 7 Załęże: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Zarębskiego 2

JP nr 8 os. Witosa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23

JP nr 4 os. Paderewskiego – Muchowiec: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Paderewskiego 46

 

7.09.2015 

JP nr 6 Ligota – Panewniki: Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Medyków 27

JP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Dekerta 1

JP nr 1 Śródmieście: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stawowa 6 

 

8.09.2015 

JP nr 5 Brynów część wschodnia – os. Zgrzebnioka: Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a

JP nr 10 Dąb:  MDK „Koszutka”, ul. Krzyżowa 1 

JP nr 14 Dąbrówka Mała: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Techników 11

 

 

9.09.2015 

JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia: MBP Filia 32, ul. Grzyśki 19a

JP nr 12 Koszutka: MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47

JP nr 22 Podlesie: MDK „Południe”, ul. Sołtysia 25

 

 

10.09.2015 

JP nr 20 Zarzecze: MDK „Południe”, ul. P. Stellera 4

JP nr 13 Bogucice: MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a

JP nr 16 Janów – Nikiszowiec: Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, pl. Wyzwolenia 5

 

 

14.09.2015 

JP nr 3 Zawodzie: MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13

JP nr 19 Piotrowice – Ochojec:  Gimnazjum nr 20, ul. gen. J. Jankego 160

 

15.09.2015 

JP nr 18 Murcki: MDK „Południe”, ul. P. Kołodzieja 42

JP nr 21 Kostuchna: MDK „Południe”, ul. Boya-Żeleńskiego 83Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net