Tu jesteś: Strona Główna » Katowicki pakiet pomocowy

Katowicki pakiet pomocowy

| 2020-10-23
Z miejskich pakietów pomocowych dla firm, artystów i NGO – skorzystało ponad dwa tysiące podmiotów. Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicznymi skutkami, decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice, w stolicy woj. śląskiego wdrożone zostały trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Kwota wsparcia, za okres od marca do września, wyłącznie w ramach trzech wspomnianych pakietów, wyniosła 13 mln zł. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił ponad 141 mln zł. Poza wspomnianymi programami Miasto Katowice podjęło także szereg działań mających na celu walkę z samym koronawirusem oraz minimalizowanie jego społecznych skutków.
- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną,
dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte
podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W
Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Kryzys dotknął także sektor NGO i ludzi świata
kultury. Dlatego postanowiliśmy działać wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych
grup. Do końca września skorzystało z nich ponad dwa tysiące podmiotów, a wartość działań w tym
okresie szacowana jest na 13 mln zł. Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc
pracy. W dużej mierze się to udało. Bezrobocie w Katowicach wzrosło z poziomiu 1,1% w styczniu do
1,5 % w sierpniu, utrzymując się wciąż na poziomie najniższego w Polsce. Warto dodać, że jako jedno
z niewielu miast w Polsce zaoferowaliśmy tak szerokie pakiety obejmujące m.in. zwolnienia z
czynszów i podatków od nieruchomości, bonifikaty za wywóz śmieci, czy też możliwość korzystania z
profesjonalnego Punktu Doradztwa Kryzysowego. Wdrażając pakiety pomocowe współpracowaliśmy
ponad podziałami ze wszystkimi radnymi, którzy w tak trudnych chwilach stanęli na wysokości
zadania. Oczywiście obserwujemy dynamiczny rozwój pandemii, by w razie potrzeby intensyfikować
nasze działania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy
Wśród zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w
lokalach miejskich, zwolnieniem z podatków od nieruchomości znalazło się m.in. 50% zwolnienie z
opłaty śmieciowej, utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą
Gospodarczą. Za okres od marca do września prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z
zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573
podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat
wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną
sumę ponad 275 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci –
na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia
terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad
4,5 mln zł. Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło
ponad 2 000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.
Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa
Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic.
Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i
finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy
antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Katowicki Pakiet NGO
Epidemia uderzyła również w sektor NGO, oparty w dużej mierze na pracy wolontariuszy i
społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo
aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi. Epidemia uniemożliwiła bądź
mocno ograniczyła ich działalność. Pomoc miasta przewidywała np. zwolnienia z czynszów, opłat
śmieciowych i inne formy wsparcia.
Ze zwolnień lub z ulg za najem lokali miejskich skorzystały 54 organizacje (wartość wsparcia 213 tys.
zł), a za wywóz śmieci – 34 NGOsy (25 tys. zł). W przypadku 73 organizacji Miasto Katowice
umożliwiło elastyczne podejście do realizowanych zadań w zakresie zmian ich harmonogramów oraz
zmian w kosztorysach. Miasto Katowice wsparło także 25 organizacji pozarządowych, które włączyły
się w walkę z epidemią koronawirusa przekazując łącznie 555 tys. zł – m.in. na zakup środków
ochronnych czy też dowóz posiłków dla osób potrzebujących. Z kolei 580 tys. zł. pochłonęło
dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników w 29 organizacjach.

Katowicki Pakiet dla Kultury
Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich
katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń
kulturalnych. W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których
500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów,
pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich
artystów. W ramach konkursu „Lokaty w Kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy
nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów
84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone
przez internet, a nawet mini seriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys.
zł. Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.miasto-ogrodow.eu.

Baza jedzenie na wynos – reaktywacja
Urząd Miasta Katowice od 23 października przeprowadza aktualizację bazy katowickich restauracji
oferujących jedzenie to na wynos. – Pomysł ten znakomicie sprawdził się wiosną podczas lockdownu.
To z jednej strony duże ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej wsparcie dla podmiotów branży
gastronomicznej, które w ten sposób, przynajmniej w pewnym zakresie, mogą rekompensować
ponoszone straty - mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta
Katowice.
Baza będzie od przyszłego tygodnia udostępniana m.in. poprzez stronę internetową miasta i gazetę
miejską. Wszystkie podmioty, które chcą być ponownie w bazie lub rozpocząć współpracę, a w swojej
ofercie oferują dostarczanie jedzenie na wynos w Katowicach - zachęcamy do wysłania zgłoszenia
drogą mailową do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice na adres:
k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WYNOS”. W mailu należy podać́ nazwę̨ firmy, jej adres,
mail, stronę̨ www (jeśli firma posiada) oraz telefon – ma to na celu ułatwienie zainteresowanym
mieszkańcom kontaktu.

Walka z COVIDem i jego społecznymi skutkami – inne działania miasta
Od pierwszych dni epidemii miasto Katowice realizowało szereg działań ukierunkowanych na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Część z nich, jak dezynfekcje przestrzeni publicznej, czy też
przeprogramowanie oświetlenia (rezygnacja z przycisków na przejściach) reaktywowano w
październiku. Wiosną, kosztem miliona złotych, zakupiona została maszyna do wykonywania testów
w kierunku koronawirusa, która trzykrotnie zwiększyła przepustowość śląskiego laboratorium.
Potrzebujący uczniowie od wiosny mogą korzystać z laptopów i tabletów do nauki zdalnej. Dla osób
potrzebujących świadczona jest pomoc psychologiczna (tel.: 32 251 15 99, 32 257 14 82, 669 777 008,
601 158 007, 506 041 200 i z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video 506 041
100), a seniorom dedykowany jest Srebrny Telefon (tel. 32 251 69 00). Ponadto w ramach usługi
„Pogotowia zakupowego” (tel. 32 251 69 00), katowicki MOPS dostarcza najbardziej potrzebującym
bezpłatne pakiety żywnościowe, a dla osób posiadających środki finansowe – realizuje bezpłatnie
usługę kupna i dowozu zakupów. Miasto zapewnia także najbardziej potrzebującym dostęp do
maseczek, czy też środków dezynfekujących. O wszystkich sprawach, które związane są z działaniami
prowadzonymi w związku z walką z koronawirusem mieszkańcy mogą znaleźć na specjalnie
uruchomionym serwisie informacyjnym pod adresem www.koronawirus.katowice.eu

Zdjęcia powiązane z wydarzeniem:

Sprawdź TAGI: katowice
Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net