Tu jesteś: Strona Główna » Jak Katowice realizują trzeci cel zrównoważonego rozwoju?

Jak Katowice realizują trzeci cel zrównoważonego rozwoju?

| 2020-07-30
W środę 29 lipca stojąca na rynku instalacja poszerzyła się o dodatkowe elementy, których zadaniem jest prezentacja działań Miasta w zakresie realizacji trzeciego celu, wskazanego przez ONZ jako priorytetowego w rozwoju świata. Jego założeniem jest „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu”. Cel ten, wraz z szesnastoma innymi, został zapisany w Agendzie 2030, dokumencie opisującym pożądane kierunki rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. 
Z końcem czerwca Miasto rozpoczęło akcję informującą o tym, jak Katowice podejmują te wyzwania. - W ten sposób przygotowujemy się do debaty o problemach współczesnych miast, która w 2022 roku odbędzie się w Katowicach w ramach Światowego Forum Miejskiego – przypomina prezydent Marcin Krupa. 

Jednym z elementów kampanii jest instalacja, która dwa tygodnie temu stanęła na rynku. Co kilka dni jest ona rozszerzana o nowe moduły, których zadaniem jest prezentacja działań Miasta realizowanych w ramach danego celu. Jej uzupełnieniem jest witryna budynku przy Rynku 13, która również jest na bieżąco aktualizowana, równolegle do działań podejmowanych w otoczeniu instalacji. 

- „Dobre zdrowie i jakość życia” znalazły się na trzeciej pozycji listy opracowanej przez ONZ. Oznacza to, że są to dziedziny, w których współczesne ośrodki miejskie mają wciąż wiele do nadrobienia – mówi prezydent Marcin Krupa. – Mamy tego pełną świadomość, dlatego politykę prospołeczną uczyniliśmy jednym z naszych priorytetowych działań. Pochylamy się nad rodzinami, oddając kolejne osiedla budowane w formule TBS, zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, tworzymy programy profilaktyczne, których adresatem są mieszkańcy w każdym wieku. Realizujemy też szereg projektów kierowanych do seniorów czy osób niepełnosprawnych. Ale to nie wszystko, współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi, które wspierają nas w tych przedsięwzięciach – dodaje Prezydent. 
Jak Katowice realizują cel trzeci?
1. Zwiększa się liczba miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach. W 2019 r. 13 oddziałów Żłobka Miejskiego miało do dyspozycji 949 miejsc opieki, 34 żłobki niepubliczne oraz 2 kluby dziecięce, które łącznie dysponowały 1407 miejscami. Ponadto 1154 miejsca opieki w 30 żłobkach niepublicznych otrzymało dotację, która obniżyła koszty obecności dzieci w żłobku ponoszone przez rodziców.
2. Polityka mieszkaniowa oferująca szereg propozycji dla mieszkańców, np. Mieszkanie za remont, budownictwo społeczne TBS, Mieszkanie plus (w tym roku zostanie ukończony projekt Nowy Nikiszowiec w ramach którego do dyspozycji mieszkańców trafi ponad 500 lokali), mieszkania komunalne. Katowicki TBS dysponuje obecnie 47 budynkami z 2313 lokalami mieszkaniowymi, w tym 51 mieszkań oddano do użytku w tym roku (ul. Leopolda), a 24 lokale mieszkaniowe w roku ubiegłym (ul. Górniczego Stanu, z możliwością dojścia do własności).
3. Uruchomienie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (filie przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5), ze wsparcia którego w 2019 r. skorzystało 180 organizacji. Poza tym 86 organizacji ma zarejestrowaną siedzibę przy ul. Młyńskiej 5 lub Kopernika 14.
4. Program Nas troje i więcej to zniżki dla rodzin wielodzietnych m.in. na baseny, korty, siłownie, lodowiska oraz wydarzenia organizowane przez Miasto. Od początku istnienia programu wydano 23492 karty. 
5. Liczne programy skierowane do seniorów, m.in. „Aktywny Senior” (oferta spędzania wolnego czasu); „Babcia, Dziadek i ja w Katowicach” (zniżki w ośrodkach miejskich dla dziadków i wnuczków); Złota Rączka (bezpłatne usługi w zakresie drobnych napraw domowych), Katowickie Centrum Seniora (ul. Słowackiego 27), Srebrny Telefon dla seniorów.
Od początku istnienia programu „Aktywny Senior” wydano 12496 kart.
W 2019 r. 2080 seniorów skorzystało z oferty wydarzeń kulturalnych, 1434 osoby – z oferty zajęć sportowych i 1080 osób uczestniczyło w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6. Działania, których adresatami są osoby niepełnosprawne, np. informator „Katowice bez barier” pomagający osobom niepełnosprawnym odnaleźć drogę do właściwych, kompetentnych organów i instytucji oraz umożliwia zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach oraz budynkach użyteczności publicznej; uruchomienie usługi umożliwiającej połączenie online z tłumaczem języka migowego przez stronę internetową Urzędu.
7. Projekt karty mieszkańca, która jeszcze w tym roku będzie dostępna dla katowiczan. Jej celem będzie premiowanie szeregiem zniżek osób zameldowanych w Katowicach i odprowadzających tu podatki.
8. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014–2020 realizowany w zakresie m.in. profilaktyki próchnicy dzieci, zakażeń HPV, zachorowań na grypę „Słoneczna jesień”, szkoły rodzenia.
9. Budowa trzech nowoczesnych basenów miejskich. Dwa z nich zostały już oddane do użytku. W każdym z obiektów znalazły się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25mx16m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia oraz pomieszczenia przeznaczone na siłownię, fitness oraz salę sportową (w obiekcie przy ul. Konnej) i pomieszczenia przeznaczone na sale fitness oraz dla sekcji gimnastycznej (w obiekcie przy ul. Kościuszki), a także sauny.
10. Pakiety ochronne w zw. z COVID-19, których celem było udzielenie wsparcia rodzimym twórcom kultury, organizacjom czy przedsiębiorcom. Propozycje wsparcia zostały skonsultowane z przedstawicielami zaangażowanych środowisk oraz z katowickimi radnymi.
Więcej: wuf11.katowice.eu. 

Czym jest Agenda 2030?
W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła jubileusz 70-lecia powstania. Moment ten przedstawicielom państw tworzących jej struktury, zgromadzonych na odbywającym się w Nowym Jorku Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, zdał się być odpowiednim do przyjęcia nowego planu rozwoju świata do roku 2030. Opracowano wówczas globalne cele zrównoważonego rozwoju, wraz ze 169 zadaniami do zrealizowania. Zachęcono jednocześnie wszystkie kraje członkowskie do podjęcia działań służących realizacji tych przedsięwzięć.

Cele zrównoważonego rozwoju ujęto w siedemnastu punktach, dotykających aspektów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Stanowią też one kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w tych zakresach, które nie zostały wtedy osiągnięte. 
Cele są niezwykle ambitne i stawiają przed nami poważne wyzwania. Zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych. 

Jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku”.


Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net