Tu jesteś: Strona Główna » Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-" - Perspektywa Stabilna

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-" - Perspektywa Stabilna

| 2015-02-04

Fitch Ratings potwierdził ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną.


 

 

 

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Katowic i oczekiwania Fitch, pozostaną one dobre w średnim okresie. Ratingi biorą także pod uwagę przewidywaną stabilizację długu, wynikającą z polityki Miasta mającej na celu finansowanie inwestycji głównie ze środków własnych. Mimo stopniowego wykorzystywania do ich finansowania wolnych środków, które są bardzo wysokie, to powinny one pozostać na poziomie wyższym niż byłoby to konieczne dla bezpiecznej obsługi długu. Fitch oczekuje, że w następnych dwóch latach Miasto będzie kontynuować pozytywny trend z 2014r. i uzyska marżę operacyjną w wysokości 13%. Zgodnie z przewidywaniami Katowic uzyskały one lepszą niż prognozowaną marżę w wysokości 13,1% w 2014r. na co wpływ miały oszczędności w wydatkach bieżących przeznaczonych na zadania statutowe. Miasto przewiduje, że osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości 184,1 mln zł w 2014r. w porównaniu do 147 mln zł w 2013r. Przewyższa ona 6-krotnie obsługę zadłużenia, które wyniosło 29,9 mln zł (włączając raty kapitałowe oraz odsetki) w 2014r. Fitch zakłada kontynuację polityki mającej na celu ograniczanie wzrostu wydatków bieżących i prognozuje, że nadwyżka operacyjna Katowic wzrośnie do 200 mln zł w 2017r. Fitch oczekuje, że w latach 2015-2017 zadłużenie bezpośrednie Katowic pozostanie umiarkowane i ustabilizuje się poniżej 50% dochodów bieżących. Na koniec 2014r. zadłużenie wyniosło 674,2 mln zł lub 46% dochodów bieżących (według przewidywanego wykonania). Największy udział w portfelu kredytowym na koniec 2014r. miały kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (87%) oraz w Banku Rozwoju Rady Europy (12%). Zadłużenie Katowic jest długoterminowe, a harmonogram spłat przewiduje równomierne raty kapitałowe, co obniża presję na budżet Miasta. Wskaźnik spłaty zadłużenia (dług do nadwyżki bieżącej) na koniec 2014r. wyniósł 3,7 lat i był znacznie niższy niż średni ważony okres zapadalności długu wynoszący ponad 18 lat, co stanowi pozytywny czynnik ratingu. W latach 2015-2017 wydatki majątkowe Katowic mogą wynieść średnio 350 mln zł lub 20% wydatków ogółem rocznie. W związku z polityką Miasta mającą na celu finansowanie inwestycji głównie z własnych środków Fitch oczekuje, że 60% wydatków majątkowych będzie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji UE) oraz z nadwyżki bieżącej. Pozostała część pochodzić będzie z wolnych środków oraz zadłużenia (17 mln zł w 2015r.). Fitch zakłada, że Katowice będą w dalszym ciągu wykorzystywały wolne środki do finansowania inwestycji. W 2014r. przeznaczyły na ten cel 150 mln zł. Fitch prognozuje, że wolne środki spadną 223,3 mln zł w 2014r. do około 80 mln zł na koniec 2017r., ale będą one dwukrotnie wyższe niż obsługa długu.źródło: UM KatowiceSprawdź TAGI: Katowice
Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net