Tu jesteś: Strona Główna » ChŚPWiK Sp. z o.o. zakończyło wielomilionową inwestycję!

ChŚPWiK Sp. z o.o. zakończyło wielomilionową inwestycję!

| 2018-12-19

Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dofinansowaniu unijnemu Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło realizację projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”.

 

1_640_06


Jego podstawowym założeniem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Chorzowa i Świętochłowic. Celem projektu była szeroko rozumiana przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej. Zrealizowane zadania usprawniły funkcjonowanie systemu, w każdym z aspektów związanych
z gospodarką wodną, ściekową i osadową. Realizacja Projektu pozwoliła tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Przedsięwizęcie pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów – Świętochłowice” obejmowało 6 kontraktów unijnych, a prace prowadzone były w różnych dzielnicach Chorzowa: od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki, gdzie powstała sieć kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP, w rejonie ul. Plac Piastowski i Siemianowickiej, gdzie zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowywano też sieć wodociągową na
ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie oraz sieć kanalizacyjną na terenie Arcelormittal
w Świętochłowicach. Jeden z kontraktów unijnych obejmował też zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”.
 
Działania objęte Projektem umożliwiły likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Poprawił się też stan ogólny techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miastach oraz zwiększył się stopień skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% (wzrost w wyniku realizacji Projektu o 0,36%).
 
W wyniku realizacji Projektu do systemu kanalizacyjnego podłączonych zostanie 528 nowych odbiorców indywidualnych . Ta sama liczba osób będzie podłączona do nowej sieci wodociągowej. Ścieki od nowo podłączonych klientów systemu będą kierowane do istniejącej Oczyszczalni „Klimzowiec”, która jest przygotowana na ich przyjęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów obowiązujących w przepisach polskich i unijnych. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej to 1,99 km, a sieci wodociągowej: 2,34 km.
 
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest spółką właścicielską dwóch miast Świętochłowic i Chorzowa świetnie radzi sobie na obszarze i przestrzeni związanej z absorpcją środków unijnych, z wykorzystywaniem wszelkich możliwych mechanizmów finansowych zewnętrznych, ale także środków własnych do tego, aby poprawiać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie obydwu miast. Całkowita wartość Projektu wynosi ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych.

pasek_640_05


Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net