Tu jesteś: Strona Główna » ChŚPWiK Sp. z o.o. rozpoczyna wielomilionowy projekt!

ChŚPWiK Sp. z o.o. rozpoczyna wielomilionowy projekt!

| 2018-02-01
Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dofinansowaniu unijnemu Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”
wodocigi_640


Jego podstawowym założeniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Chorzowa
i Świętochłowic. Celem projektu jest szeroko rozumiana przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej. Zadania przyjęte do realizacji usprawnią funkcjonowanie systemu, w każdym z aspektów związanych
z gospodarką wodną, ściekową i osadową. Realizacja Projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Wśród najważniejszych kierunków podejmowanych w ramach inwestycji znalazły się:

- poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie aglomeracji,
- zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice,
- przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa 528 nowych klientów,
- zwiększenie przepustowości sieci biogazu, co umożliwi większą produkcję ciepła z paliw odnawialnych (biogazu) na potrzeby planowanej na oczyszczalni suszarni osadów.

Budowa sieci kanalizacyjnej przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Po zakończeniu Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” zarówno stopień skanalizowania, jak i zwodociągowania będzie wynosił prawie 100%.
Z kolei zastosowanie urządzeń zwiększających wykorzystanie biogazu na oczyszczalni „Klimzowiec” przyczyni się do zmniejszenia jej kosztów eksploatacyjnych.


Planowany koszt realizacji Projektu wynosi 11 605 821,47 zł, natomiast kwota wydatków kwalifikowanych 6 737 846,63 zł. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Projektu, skutkować będzie obniżeniem przenikania zanieczyszczeń oraz eksfiltracji ścieków do gruntu i wód gruntowych, zasobooszczędną gospodarką wodną i poprawieniem gospodarki osadami ściekowymi.
 
W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące Kontrakty:

Kontrakt 1:
Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”

Kontrakt 2:
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-
Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - I etap

Kontrakt 3:
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - II etap

Kontrakt 4:
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej

Kontrakt 5:
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie

Kontrakt 6:
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach

pasek_wodocigi_640


Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net