Tu jesteś: Strona Główna » Budżet Obywatelski Katowice 2017: Ponad 20 milionów na projekty mieszkańców

Budżet Obywatelski Katowice 2017: Ponad 20 milionów na projekty mieszkańców

| 2016-03-14
Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. W nowej procedurze czekają nas pewne zmiany, z których najważniejsze to: głosowanie internetowe, możliwość zgłaszania zadań zlokalizowanych na terenach TBS, czy też wskazanie przez wnioskodawcę alternatywnej lokalizacji projektu. Zostały one wprowadzone w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas ewaluacji procesu.
 

budzet_obywatelski_kato_640

                Katowiccy radni przyjmując uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, powierzyli Prezydentowi Miasta Katowice opracowanie odpowiednich regulacji prawnych oraz zadeklarowali zabezpieczenie 20 mln zł na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. Pula ta została dodatkowo powiększona o „oszczędności” wynikające z realizacji projektów z pierwszej edycji. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania prawie 22 miliony złotych.

                Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty zadań publicznych, należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski lub lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe - 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast 40% w równych częściach pomiędzy wszystkie dzielnice. Pula dla każdej jednostki została powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych tam w ramach pierwszej edycji lub pomniejszona o kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca oraz Bogucic).

                    Nie zmieniły się kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów.
W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której wniosek składa oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Zarówno osoby zgłaszające jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć podpisem dowolną ilość wniosków.

                 Nowa procedura umożliwia zgłaszanie zadań zlokalizowanych na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS. W tym roku wnioskodawca ma również możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

             Podobnie jak w roku ubiegłym, w głosowaniu każdy mieszkaniec będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Obowiązywać będzie nadal próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Należy pamiętać, że na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą! Na projekty ogólnomiejskie mogą oddać głos wszystkie osoby zameldowane w Katowicach. Zmianie ulegnie sposób głosowania. Odbędzie się ono za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Internecie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lubsamodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników. Wykaz takich punktów zostanie opublikowany najpóźniej 1 września wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania. Należy pamiętać, że aby zagłosować trzeba być zameldowanym w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 9 września 2016 roku!

                Elementy akcji informacyjno – edukacyjnej są udoskonalane z edycji na edycję. Na stronie internetowej (www.BO.Katowice.eu) będzie można śledzić historię projektu (od momentu rejestracji do realizacji) oraz sprawdzić dokładniejszą lokalizację zadania na mapie. Mieszkańcy znajdą tam również m.in.: informacje dotyczące procedury, zgłoszonych i realizowanych projektów, harmonogram, przykładowy cennik, czy też wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych i koordynatorów BO wyznaczonych do kontaktu w poszczególnych wydziałach UMK. Zmieni się formuła spotkań na etapie składania wniosków. Już 2 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem pracowników UMK, na którym mieszkańcy dowiedzą się więcej o trzeciej edycji procesu i będą mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów. Następnie we wszystkich jednostkach pomocniczych zostaną zorganizowane spotkania połączone z warsztatami w ramach projektu „Mapujemy Katowice” Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Terminy i szczegóły dotyczące spotkań będą wkrótce opublikowane na stronie www.BO.Katowice.eu. Na kwiecień zaplanowano również  przeprowadzenie „Lekcji Obywatelskich” w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Na terenie wszystkich jednostek pomocniczych będą nadal działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których mieszkańcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego oraz otrzymają materiały promujące proces (plakaty, ulotki).

                W tegorocznej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego, wnioski można składać od 21 marca do 13 maja osobiście w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, korespondencyjnie na adres Biura Prasowego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice. 


Na wszystkie pytania odpowiada:

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice

Rynek 13 (pok. 107, I piętro)

tel. (32) 259 33 05

(32) 259 31 42

(32) 259 31 43

budzetobywatelski@katowice.eu

www.BO.Katowice.eu

www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017

 

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 21 marca do 13 maja 2016
Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2016

Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2016

Dzielnicowe prezentacje projektów od 5 do 15 września 2016

Głosowanie od 19 do 25 września 2016

Publikacja wyników głosowania do 30 września 2016


Podział środków finansowych

Projekty ogólnomiejskie – 3  000  001 zł

Projekty lokalne:

 1. Śródmieście 28 793 mieszkańców 1 325 962 
 2. Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 14 760 mieszkańców 881 885 
 3. Zawodzie 12 040 mieszkańców 815 697 
 4. Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 245 mieszkańców 887 469 
 5. Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 6 646 mieszkańców 851 540 
 6. Ligota – Panewniki 29 749 mieszkańców 1 378 212 
 7. Załęże 9 885 mieszkańców 761 621 
 8. Osiedle Witosa 12 442 mieszkańców 800 536 
 9. Osiedle Tysiąclecia 21 929 mieszkańców 1 352 362 
 10. Dąb 7 451 mieszkańców 900 706 
 11. Wełnowiec - Józefowiec 14 531 mieszkańców 562 709 
 12. Koszutka 10 967 mieszkańców 730 715 
 13. Bogucice 14 429 mieszkańców 803 104 
 14. Dąbrówka Mała 5 263 mieszkańców 522 477 
 15. Szopienice – Burowiec 14 900 mieszkańców 893 678 
 16. Janów – Nikiszowiec 10 094 mieszkańców 752 944 
 17. Giszowiec 16 781 mieszkańców 1 041 722 
 18. Murcki 5 242 mieszkańców 531 722 
 19. Piotrowice – Ochojec 23 459 mieszkańców 1 228 303 
 20. Zarzecze 2 471 mieszkańców 439 549 
 21. Kostuchna 9 973 mieszkańców 783 265 
 22. Podlesie 6 098 mieszkańców 524 929 

OGÓŁEM 289 148 mieszkańców 21 771 108 

Wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych

JP nr 1 Śródmieście:

MBP ul. Ligonia 7

MBP ul. Poniatowskiego 14

MBP ul. Rybnicka 11
MBP ul. Słowackiego 20

MBP ul. Młyńska 5
JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia:

MBP ul. Grzyśki 19a
JP nr 3 Zawodzie:

MBP ul. Roździeńskiego 88a

MBP ul. Marcinkowskiego 13

JP nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec:

MBP ul. Paderewskiego 65

JP nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka:

MBP ul. Brynowska 53a
JP nr 6 Ligota – Panewniki:

MBP ul. Franciszkańska 33

MBP ul. Studencka 16
JP nr 7 Załęże:

MBP ul. Gliwicka 93

JP nr 8 Osiedle Witosa:

MBP ul. Witosa 18b
JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia:

MBP ul. Piastów 20

MBP ul. Bolesława Chrobrego 2
JP nr 10 Dąb:

MBP ul. Krzyżowa 1

JP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec:

MBP ul. Bytomska 8a

JP nr 12 Koszutka:

MBP ul. Grażyńskiego 47
JP nr 13 Bogucice:

MBP ul. Wajdy 21

MBP ul. Słowiańska 1

MBP ul. Ks. Markiefki 44a
JP nr 14 Dąbrówka Mała:

MBP ul. Strzelców Bytomskich 21b

JP nr 15 Szopienice – Burowiec:

MDK ul. Obrońców Westerplatte  10

MDK ul. Gen. Hallera 28

JP nr 16 Janów - Nikiszowiec:

MBP ul. Zamkowa 45
MHK ul. Rymarska 4
JP nr 17 Giszowiec:

MBP ul. Przyjazna 7a

JP nr 18 Murcki:
MBP ul. Samsonowicza 27
JP nr 19 Piotrowice – Ochojec: 
MBP ul. Gen. Jankego 183
MBP ul. Radockiego 70a
JP nr 20 Zarzecze:
MDK ul. P. Stellera 4
JP nr 21 Kostuchna:
MBP ul. Szarych Szeregów 62
MDK ul. Boya Żeleńskiego 83
JP nr 22 Podlesie: 
MBP ul. Uniczowska 36


Co to jest Budżet Obywatelski?

 

Budżet Obywatelski Katowice 2017 to inicjatywa skierowana do wszystkich zameldowanych 
w Katowicach mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie środków z  lokalnego budżetu lub chcą poprzeć inicjatywę swoich sąsiadów. W ramach procesu uprawnieni mieszkańcy mogą zgłaszać projekty zadań publicznych, dotyczących obszaru ich zameldowania.Zarejestrowane wnioski  są następnie poddane weryfikacji, która ostatecznie potwierdza możliwość realizacji zgłoszonych inwestycji. Wyłonione w trybie głosowania projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym. Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego została uruchomiona zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017, z którym można się zapoznać na stronie Budżetu Obywatelskiego. Znajdują się tam również informacje dotyczące zasad zgłaszania i weryfikacji projektów oraz głosowania. W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 326 wniosków zadań, z czego do realizacji wyłoniono w głosowaniu 86 projektów. W drugiej edycji zgłoszonych zostało 335 wniosków (w tym 37 to projekty ogólnomiejskie). W głosowaniu do realizacji wybrano w sumie 119 zadań.

źródło: UM KatowiceReklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net